ON400412
Hängeregistraturschrank,HxBxT 733x433x 590mm,2 Auszüge,einbahnig,RAL7021

ON400413
Hängeregistraturschrank,HxBxT 1045x433x 590mm,3 Auszüge,einbahnig,RAL7021

ON400414
Hängeregistraturschrank,HxBxT 1357x433x 590mm,4 Auszüge,einbahnig,RAL7021

ON400416
Hängeregistraturschrank,HxBxT 1045x787x 590mm,3 Auszüge,zweibahnig,RAL7021

ON400418
Hängeregistraturschrank,HxBxT 1357x787x 590mm,4 Auszüge,zweibahnig,RAL7021

ON400415
Hängeregistraturschrank,HxBxT 733x787x 590mm,2 Auszüge,zweibahnig,RAL7021

ON400419
Karteikartenschrank ASISTO

ON400419
Karteikartenschrank ASISTO

ON400423
Karteikartenschrank CP

ON400423
Karteikartenschrank CP

ON400427
Karteikartenschrank,HxBxT 1357x553x 590mm,6 Auszüge,zweibahnig,RAL7035

ON400430
Karteikartenschrank,HxBxT 1357x787x 590mm,6 Auszüge,dreibahnig,RAL7035

ON400429
Karteikartenschrank,HxBxT 1357x553x 590mm,6 Auszüge,zweibahnig,RAL7021

ON400431
Karteikartenschrank,HxBxT 1357x787x 590mm,6 Auszüge,dreibahnig,RAL7021

ON523575
Hängeregistraturschrank ASISTO

ON523575
Hängeregistraturschrank ASISTO

ON523581
Hängeregistraturschrank CP

ON523581
Hängeregistraturschrank CP

ON523581
Hängeregistraturschrank CP

ON523591
Hängeregistraturschrank ASISTO

ON523591
Hängeregistraturschrank ASISTO

ON523591
Hängeregistraturschrank ASISTO

ON523599
Hängeregistraturschrank,Stahl,HxBxT 1300x800x600mm,4 Auszüge,zweibahnig

ON869411
Hängeregistraturschrank,HxBxT 733x433x 590mm,2 Auszüge,einbahnig,RAL7035

ON869433
Hängeregistraturschrank,HxBxT 1045x433x 590mm,3 Auszüge,einbahnig,RAL7035

ON869455
Hängeregistraturschrank,HxBxT 1357x433x 590mm,4 Auszüge,einbahnig,RAL7035

ON869477
Hängeregistraturschrank,HxBxT 733x787x 590mm,2 Auszüge,zweibahnig,RAL7035

ON869499
Hängeregistraturschrank,HxBxT 1045x787x 590mm,3 Auszüge,zweibahnig,RAL7035

ON869513
Hängeregistraturschrank,HxBxT 1357x787x 590mm,4 Auszüge,zweibahnig,RAL7035